Print
There are no translations available.

1. Էներգետիկայի բնագավառում հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի)  որոշման կարգը,

ՀՀ էներգետիկայի նախարարի 1999 թվականի ապրիլի 14-ի N 1/1-126 հրաման

2. Քաղաքաշինության բնագավառում հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները,

ՀՀ տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարարի 2000 թվականի օգոստոսի 10-ի N 36 հրաման

3. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող կոնյակի սպիրտների և կոնյակների գծով փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի հունվարի 31-ի N 29 հրաման

4. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հացահատիկի, հացամթերքների, խոտաբույսերի սերմերի, հատիկախարի (ֆուրաժի) և այլ կերատեսակների տեղափոխման և պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի N 228-Ն հրաման

5. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող մսի և մսամթերքի պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի N 229-Ն հրաման

6. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գարեջրաոչալկոհոլային արդյունաբերությունում առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2003 թվականի օգոստոսի 1-ի N 140-Ն հրաման

7. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի, փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը.

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2003 թվականի մարտի 4-ի N 26-Ն հրաման