Մեկնաբանություններ / Հարկային հաշիվներով առաքումը ենթակա չէ գրանցման «Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների, գրանցման» գրքում
Էլ.փոստ Տպել

Օրենքով սահմանված կարգով հարկային հաշիվներով առաքումը ենթակա չէ գրանցման «Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների, գրանցման» գրքում

«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում օրենքը լրացվել է նոր հավելված 4-ով, որով սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաքվող կամ տեղափոխվող` շարժական, նյութական գույք հանդիսացող արտադրանքի, ապրանքների (այսուհետ` ապրանքներ) փաստաթղթավորման և ուղեկցող փաստաթղթերի գրանցման (հաշվառման) կարգ: Նշված հավելվածով հաստատված կարգի 13-րդ կետի հարկ վճարողը գրքում չի գրանցում օրենքով սահմանված կարգով հարկային հաշիվներով առաքումը:

Հետեւաբար, 2012 ???????? ?????? թվականի հունվարի 1-ից ավելացված արժեքի հարկով հարկվող գործարքների համար հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմնից ձեռքբերված թղթային ձևաթղթերի լրացման միջոցով կամ հարկային մարմնի կայքի միջոցով դուրս գրված հարկային հաշիվներով կատարված առաքումները կարող են «Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների, գրանցման» գրքում չգրանցվել:

 

Հարցում

Տարածել

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...