Նորություններ / ՀՀ կառավարության «լավությունների» մասին

ՀՀ կառավարության «լավությունների» մասին

  1. 2011 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով (տես հղումը՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=73084) որոշ գործունեության տեսակների համար հարկային բեռն ավելացվեց: Օրենքի ընդունումից 4 ամիս անց, 2012 թվականի ապրիլ ամսին, դրանց վերանայումը ՀՀ կառավարությունն որակեց որպես լավություն հարկ վճարողների համար: Մեջբերվում է ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայքից. «նշված փոփոխություններով արտոնագրային վճարումների բնագավառում առաջարկվում են որոշակի ճշգրտումներ և նորամուծություններ, որոնք էապես կհեշտացնեն փոքր և միջին բիզնեսի գործունեությունը:» (տես հղումը՝ http://www.gov.am/am/news/item/9578/):
  2. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքոով նոր սերդնի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման ժամանակացույցի վերջանաժամկետ էր 2013 թվականի հունվարի 1-ը: ՀՀ կառավարությունը իր կողմից առաջարկված ժամկետում չկարողանալով ապահովել նոր սերնդի ՀԴՄ-ների համապատասխան քանակի առկայություն, նշված ժամկետի հետաձգման առաջարկությունը ներկայացնում է որպես լավություն հարկ վճարողների համար: Մեջբերվում է ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայքից. «Ինչպես արդեն տեղյակ եք, նոր տեխնիկական չափանիշներով հսկիչ- դրամարկղային մեքենաների ներդրումը գործող օրենքով պարտադիր է 2013թ հունվարի 1-ից: Սակայն, որպեսզի գործընթացն ավելի սահուն կազմակերպվի և մեր տնտեսվարող սուբյեկտները ժամանակային առումով խնդիրներ չունենան հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ ձեռք բերելու և ներդնելու հետ կապված, նախատեսվեց վերջնաժամկետ սահմանել 2013թ. հուլիսի 1-ը»: (տես հղումը՝ http://gov.am/am/press-conference/item/10031/):
  3. Նոր սերնդի ՀԴՄ-ների հարկ վճարողներին վաճառքի գնի վերանայումը ՀՀ կառավարությունը ներկայացնում է որպես լավություն հարկ վճարողների համար: Մեջբերվում է ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայքից. «Մենք խոստացել էինք, որ փոքր և միջին ձեռնարկություններին ավելի էժան ենք տրամադրելու իրենց ՀԴՄ-ները: Այսօր մենք մեր խոստումը կատարում ենք` ասելով, որ ինքնարժեքից 30 տոկոս ավելի էժան ենք տալիս»: (տես հղումը՝ http://gov.am/am/news/item/10820/):
  4. Շարունակելի………..
 

Հարցում

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...

Տարածել