Օրենսդրություն / Նորմատիվ ակտեր / Կորստի նորմաներ
Էլ.փոստ Տպել PDF

1. Էներգետիկայի բնագավառում հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի)  որոշման կարգը,

ՀՀ էներգետիկայի նախարարի 1999 թվականի ապրիլի 14-ի N 1/1-126 հրաման

2. Քաղաքաշինության բնագավառում հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները,

ՀՀ տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարարի 2000 թվականի օգոստոսի 10-ի N 36 հրաման

3. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող կոնյակի սպիրտների և կոնյակների գծով փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի հունվարի 31-ի N 29 հրաման

4. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հացահատիկի, հացամթերքների, խոտաբույսերի սերմերի, հատիկախարի (ֆուրաժի) և այլ կերատեսակների տեղափոխման և պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի N 228-Ն հրաման

5. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող մսի և մսամթերքի պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի N 229-Ն հրաման

6. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գարեջրաոչալկոհոլային արդյունաբերությունում առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը,

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2003 թվականի օգոստոսի 1-ի N 140-Ն հրաման

7. Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի, փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը.

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2003 թվականի մարտի 4-ի N 26-Ն հրաման

 

Հարցում

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...

Տարածել