Հարց ու պատասխան
Էլ.փոստ Տպել PDF

Հարց ու պատասխան բաժնում հարկ վճարողները կարող են ծանոթանալ «Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպության կողմից պետական մարմիններին ուղղված գրությունների և գրությամբ բարձրացված հարցերի վերաբերյալ այդ մարմինների գրությունների բովանդակություններին:

Պետական մարմինների գրություններով ներկայացված դիրքորոշումները և մոտեցումները կարող են  որոշ դեպքերում տարբերվել բարձրացված հարցերի վերաբերյալ մեր մոտեցումներից:

2016 թվական

1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ֆիզիկական անձանց կողմից հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման կարգի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 13.01.2016թ. թիվ 001 և պատասխանՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը CF5B-698E-D341

2. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևի փոփոխման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 13.01.2016թ. թիվ 002 և պատասխանՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 

3. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ ոչռեզիդենտիհարկմանորոշառանձնահատկությունների մասինպաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 20.01.2016թ. թիվ 003 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը EEB3-9BEB-EF6A

4. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ օտարերկրյա  անձին ծառայությունների մատուցման մասով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման կարգի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 20.01.2016թ. թիվ 004 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 4F15-41E1-BF34

5. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ ապահովագրական ծառայությունների մասով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման կարգի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 01.02.2016թ. թիվ 005 և պատասխան ՀՀ ՖՆ 2016 թվականի մարտի 1-ի թիվ 06/3-4/7698-16 գրություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 2612-4EDB-D198

6. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ հաշվարկային փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով դուրսգրման կարգի օրենսդրական պահանջի որոշ հարցերի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 01.02.2016թ. թիվ 006 և պատասխան ՀՀ ՖՆ 2016 թվականի մարտի 16-ի թիվ 06/3-4/9811-16 գրություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը C016-D4E0-15A7

7. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ առողջապահության ոլորտում հաշվարկային փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով դուրսգրման կարգի օրենսդրական պահանջի որոշ հարցերի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 05.02.2016թ. թիվ 009 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 6C99-E370-1322

8. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ շրջանառության հարկ վճարողի կողմից շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացնելու հետո՝ նախորդ տարում ԱԱՀ վճարող համարվելու ժամանակահատվածի համար հարկային հաշիվ դուրս գրելու որոշ հարցերի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.02.2016թ. թիվ 011 և պատասխան ՀՀ ՖՆ 2016 թվականի մարտի 1-ի թիվ 006/3-1/7869-16 գրություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 145A-43CF-67F0

9. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ «ՀՀ հարկային օրենսգրքի» նախագծի վերաբերյալ սոցիալական ցանցում արտահայտված կարծիքների և արված մեկնաբանությունների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 14.02.2016թ. թիվ 013 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 3B61-065F-0662

10. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ համատեղ գործունեության մասով հարկման որոշ առանձնահատկությունների վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրելու մասին

Մանրամասները՝ գրություն 15.02.2016թ. թիվ 014 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 95C1-CEC8-2C59

11. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծված ապրանքների մասով ԱԱՀ գումարների հաշվանցման վերաբերյալ հարկային տեսչություններից հարկ վճարողներին ուղղված արձանագրությունների և հաշվանցման կարգի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 29.03.2016թ. թիվ 019 և պատասխան

12. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ առևտրային զեղչերի վերաբերյալ հայտարարության վերանայման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 21.04.2016թ. թիվ 020 և պատասխան

13. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորներ ասոցիացիայի կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրությամբ բարձրացված՝ հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումների որոշ հարցերին պարզաբանումներ տրամադրելու ժամկետի վերաբերյալ, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը՝ F18E-FB89-798D

 Մանրամասները՝ գրություն 21.04.2016թ. թիվ 022 և պատասխան

14. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ ի լրումն «Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպության 2016 թվականի մարտի 29-ի թիվ 019 գրության և հարցերին պարզաբանումներ տրամադրելու ժամկետի վերաբերյալ, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը՝ A044-4F2C-FC7D

Մանրամասները՝ գրություն 26.04.2016թ. թիվ 024 և պատասխան

15. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ այլ կազմակերպությունների կողմից առաջարկությունների ներկայացման դեպքերում դրանց քննարկման աշխատակարգի փոփոխության անհրաժեշտության վերաբերյալ, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը՝ 9199-D58B-57E3

Մանրամասները՝ գրություն 26.04.2016թ. թիվ 025 և պատասխան

16. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ հարկային մարմնի էլեկտրոնային համակարգի խափանումների դեպքում հարկ վճարողներին տեղեկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ,

Մանրամասները՝ գրություն 22.05.2016թ. թիվ 026 և պատասխան

17. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ Հարկ վճարողներ և հարկեր (Taxpayers and taxes) խմբում hարկային մարմնի կողմից վերջին օրերին հարկ վճարողներին ուղարկված՝ հարկերի հաշվարկման և վճարման հետ կապված առկա ռիսկերի վերաբերյալ ծանուցագրերի, արձանագրությունների կապակցությամբ արտահայտված կարծիքների և արված մեկնաբանությունների վերաբերյալ, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը՝ 02A8-0647-23F6

Մանրամասները՝ գրություն 31.05.2016թ. թիվ 027 և պատասխան

18. ՀՀ վարչապետին ուղղված գրություն՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի նիստերին «Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպության մասնակցության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 21.06.2016թ. թիվ 029 և պատասխան

19. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ հարկային և մաքսային ծառայությունների պաշտոնական կայքերում առկա պաշտոնական գրագրության համար նախատեսված էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերանայման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 12.08.2016թ. թիվ 033 և պատասխան, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը՝ 7709-90D1-48DB

20. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի ք. Երևան, Մովսես Խորենացու 7 հասցեում գտնվող «Էլեկտրոնային ծառայությունների կենտրոն»-ում ջրի սարքավորում տեղադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 17.08.2016թ. թիվ 034 և պատասխան, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը՝ DF4D-5DB2-7965

21. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուղղված գրություն՝ հաշվետվությունները սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացնելու համար վարչական վարույթ սկսելու կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 04.09.2016թ. թիվ 035 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 11-4/27405-16 գրություն, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը՝ ECD2-582C-31A5

22. ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ուղղված գրություն՝ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 6-ի նիստի օրակարգում ընդգրկված՝ «Հարկային եկամուտների վարչարարության բարելավման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 10.10.2016թ. թիվ 036

23. ՀՀ արդարադատության նախարարին ուղղված գրություն՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 12.10.2016թ. թիվ 037


2015 թվական

1. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ ՀՀ Ազգային ժողովի 2015 թվականի մարտի 3-ի արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված՝ «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 27.02.2015թ. և պատասխան չենք ակնկալում

2. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ Ֆեյսբուքսոցիալական ցանցի Հարկ վճարողներ և հարկեր (Taxpayers and taxes) խմբում հարկային մարմնի «թեժ գծի» ներկայացվածության ապահովելու առաջարկության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 07.03.2015թ.թիվ 004 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը CC90-8B57-1766

3. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ հարկային մարմնի էլեկտրոնային համակարգի խափանումների դեպքում հարկ վճարողների հետագա հնարավոր գործողությունների և դրանց մասով պատասխանատվության միջոցների հնարավոր կիրառման վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրելու մասին

Մանրամասները՝ գրություն 10.03.2015թ.թիվ 005 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը D150-6261-7848

4. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ հարկային մարմնի էլեկտրոնային համակարգի խափանումների դեպքում հարկ վճարողներին տեղեկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 10.03.2015թ.թիվ 006 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը DA8A-7C24-5D2E

5. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ 2014 թվականի շահութահարկի հաշվարկի ձևի էլեկտրոնային տարբերակի տեղակայման ժամկետների մասին տեղեկացման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 10.03.2015թ.թիվ 007 և պատասխանՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 8BEA-D406-9C99

6. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ Հարկային մարմնի պաշտոնական կայքի 2015 թվականի մարտի 13-ի «Հարկ վճարողների էլեկտրոնային կառավարման համակարգում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ» հարկային մարմնի պարզաբանման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 17.03.2015թ.թիվ 008 և պատասխանՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 

7. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն`հաշվետվությունների ձևերի ուշացման հետ կապված խնդիրների կարգավորման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 20.03.2015թ.թիվ 009 և պատասխանՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը

8. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներին ուղղված գրություն՝ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվող օրենքների դեֆորմացված կիրառության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 23.03.2015թ.թիվ 010 

9. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներին ուղղված գրություն՝ սոցիալական ցանցում «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (Կ-710-02.02.2015-ՏՀ-010/0, հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) վերաբերյալ հարկ վճարողների կողմից արտահայտված կարծիքների և արված մեկնաբանությունների վերաբերյալ 

Մանրամասները՝ գրություն 26.03.2015թ.թիվ 011

10. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն`հաշվետվությունների ձևերի ուշացման հետ կապված խնդիրների կարգավորման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 30.03.2015թ.թիվ 012 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը

11.ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված գրություն՝ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից առևտրական գործունեության մասով շրջանառության հարկի դրույքաչափի կիրառության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 20.06.2015թ.թիվ 024 և պատասխան


12. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից առևտրական գործունեության մասով շրջանառության հարկի դրույքաչափի կիրառության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 02.07.2015թ.թիվ 027 և պատասխան


13. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենք ի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված տուգանքի կիրառության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 24.08.2015թ.թիվ 028 և պատասխան

14. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից առևտրական գործունեության մասով շրջանառության հարկի դրույքաչափի կիրառության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 25.08.2015թ.թիվ 029 և պատասխան


15. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ բնապահպանական վճարների հաշվետվություն ներկայացնելու մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 09.10.2015թ.թիվ 030 և պատասխան


2014 թվական

1. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված գրություն՝ «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 07.02.2014թ.թիվ 002 և պատասխան ՀՀ ՄԻՊ

2. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ հարկային և մաքսային ոլորտում քննչական գործառույթների իրականացման ընթացքում առկա խնդիրների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 10.06.2014թ.թիվ 006 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանցհամարըFA52-777A-4C4E

3. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ օրենքի բացահայտ խախտմամբ վարչական ակտի ընդունման համար պատասխանատու անձանց պատասխանատվության ենթարկելու քննության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 10.06.2014թ.թիվ 007 և պատասխան գրություն 31.07.2014թ.թիվ 016

4. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ պարտադիր կուտակային վճարների մասով եկամտային հարկի ճշգրտված հաշվարկներ ներկայացնելու մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ 

Մանրամասները՝ գրություն 13.06.2014թ.թիվ 008 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն,առցանց նամակագրության համակարգում առցանցհամարը43CC-CB57-978D

5. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ օտարերկրյա քաղաքացիների մասով պարտադիր կուտակային վճարներ հաշվարկելու մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 13.06.2014թ.թիվ 009 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը A3DB-4A20-1F39

008-009 գրությունների վերաբերյալ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պատասխանը:


6. ՀՀ արդարադատության նախարարություն ուղղված գրություն՝ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի «դիմող» եզրույթի մեկնաբանության մասով պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 10.07.2014թ.թիվ 010, և պատասխան ՀՀ արդարադատության նախարարություն


7. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ բնապահպանական վճարների հաշվետվություն ներկայացնելու մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 16.07.2014թ.թիվ 011 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 46AB-120A-5EBF

8.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն` Հարկային մարմնի կողմից վերջին օրերին հարկ վճարողներին ուղարկված՝ հարկերի հաշվարկման և վճարման հետ կապված առկա ռիսկերի վերաբերյալ ծանուցագրերի կապակցությամբ արտահայտված կարծիքների և արված մեկնաբանությունների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 17.07.2014թ.թիվ 012 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 280B-4B7E-13A3

9. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն`պետական լիազոր մարմիններիցստացված՝գույքահարկով հարկման բազայի վերաբերյալ  տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախկինում հաշվարկված գույքահարկի գումարի վերանայման հնարավորության մասով պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 24.07.2014թ.թիվ 013 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 4971-8EE9-F03D

10. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն՝ էլեկտրոնային հարկային հաշիվների դուրսգրման կարգի փոփոխության առաջարկությունների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.09.2014թ.թիվ 018 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 6A31-5BC6-BCFC

11. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն`հաշվետվությունների ձևերի ուշացման հետ կապված խնդիրների կարգավորման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.09.2014թ.թիվ 019 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 7E73-4FC0-FB36

12. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված՝ հարկային նոր փաթեթի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 23.09.2014թ.թիվ 020 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը

13. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն`լուծարված ընկերությունների մասով ԴԱՀԿ ծառայության կողմից  բռնագանձման գործողություններ հետ կապված հարցի կարգավորման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 24.09.2014թ.թիվ 021 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 

14. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված գրություն`հաշվետվությունները սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացնելու համար վարչական վարույթ սկսելու կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 29.10.2014թ.թիվ 025 և պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, առցանց նամակագրության համակարգում առցանց համարը 2C3F-270D-07A9


2013 թվական

1. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ «Եկամտայինհարկիմասին» ՀՀօրենքի կիրառությամբ պայմանավորված խնդիրների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 13.02.2013թ.թիվ 003,

2. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված գրություն՝ հարկային տեսչությունների կողմից հարկ վճարողներին ներկայացվող իրազեկումների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.03.2013թ.թիվ 005 և պատասխան ՀՀ ՄԻՊ

3. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված գրություն՝հարկային մարմնի տարեկան ստուգումների պլանում չներառված հարկ վճարողների մոտ պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 14.03.2013թ.թիվ 006 և պատասխան ՀՀ ՄԻՊ

4. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվետվությունը չներկայացնելու դեպքում «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառման մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 24.09.2013թ.թիվ 014 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

5. Ստուգված ժամանակաշրջանի համար բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ճշտված հաշվետվության ներկայացնելու անհնարինության դեպքում «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված վճարի հայտարարագրման և օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառման մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 10.10.2013թ.թիվ 015 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ


6. ՀՀ արդարադատության նախարարություն ուղղված գրություն՝ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրեն­քի 4–րդ հոդվածի մեկնաբանման մասով պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.11.2013թ.թիվ 018, և պատասխան ՀՀ արդարադատության նախարարություն

7. ԱԱՀ վճարողների կողմից ԱԱՀ-ի ամսական հաշվարկների փոխարեն եռամսակային հաշվարկներ ներկայացնելու (կամ հակառակը) դեպքերում օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառման մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 06.11.2013թ.թիվ 019 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ, պատասխան ՀՀ ֆինանսների նախարարություն


8. ՀՀ արդարադատության նախարարություն ուղղված գրություն՝ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրեն­քի 4–րդ հոդվածի մեկնաբանման մասով պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.11.2013թ.թիվ 020  և պատասխան

9. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրեն­քի 4–րդ հոդվածի մեկնաբանման արդյունքում հարկ վճարողների համար առաջացած խնդիրների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 15.11.2013թ.թիվ 021,


2012 թվական

1. ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 17.02.2012թ. թիվ 001 և պատասխան (դեռ չի ներկայացվել)

2. Հասարակական կազմակերպությունների կողմից ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 15.03.2012թ.թիվ 002 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

 3. Համատեղ իրականացված գործունեության մասով «Արտահանում՝ ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով արտահանված ապրանքների մասով ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառման և հարկի գումարների վերադարձման կարգի մասով  պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 15.03.2012թ.թիվ 004 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ, պատասխան գրության պատասխան 06.04.2012թ. թիվ 008, պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

4. ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.04.2012թ.թիվ 009 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

Գրություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ գրություն 25.04.2012թ.թիվ 012 և պատասխան ՀՀ Ֆիննախ,պատասխան գրության պատասխան 12.07.2012թ. թիվ 014 և պատասխան ՀՀ ֆին.նախ,

5. Հարկային և մաքսային ծառայությունների նոր գործարկված կայքերի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 17.04.2012թ.թիվ 011 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

6. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված ԱԱՀ վճարող ճանաչելու հայտարարություն ներկայացնելու ժամկետների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 27.06.2012թ.թիվ 013 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

7. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ կազմակերպությունների կողմից գույքահարկի և հողի հարկի հաշվետվությունների ներկայացման պահանջի վերանայման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 31.08.2012թ.թիվ 017 և պատասխան գրություն 29.09.2012թ թիվ 6.ՍԿ/6.2-4/12357-12 (ՀՀ ֆիննախ)

8. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ հարկային հաշիվների նոր ձևաթղթերի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 25.09.2012թ.թիվ 019 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

9. Հարկային հաշիվների դուրսգրման նոր կարգի ներդրման հետ կապված տեղեկատվություն տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 25.09.2012թ.թիվ 020 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

10. Հարկային մարմնի ներկայացուցչի ինստիտուտի ներդրման  հետ կապված տեղեկատվություն տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 26.09.2012թ.թիվ 021 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

11. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ 

Մանրամասները՝ գրություն 04.10.2012թ.թիվ 022 և պատասխան ՀՀ կառավարություն (պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ),

12. ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեին կից ստեղծված հասարակական խորհրդի կազմում ներառելու  վերաբերյալ 

Մանրամասները՝ գրություն 04.10.2012թ.թիվ 023 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

13. ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների հարկային և մաքսային ծառայությունների կայքերի տեղեկատվության վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 18.10.2012թ.թիվ 024 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

14. ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային մարմնի գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից մասնակի կամ ամբողջությամբ բավարարված բողոքներին վերաբերող՝ վերանայված վարչական ակտերի (այդ թվում՝ ստուգման ակտերի) կազմմանը մասնակցող հարկային ծառայողներին  պատասխանատ­վության ենթարկելու որոշումների վերաբերյալ:
Մանրամասները՝ գրություն 15.10.2012թ.թիվ 025 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

15. ՀՀ Ազգային ժողովի խմբակցություններին և պատգամավորներին ուղղված գրություն՝ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 03.12.2012թ.թիվ 026,

16. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված գրություն՝ էլեկտրոնային ստորագրությունը նույնականացման քարտերի միջոցով իրականացնելու ՀՀ օրենքներից չբխող պահանջի  վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 06.12.2012թ.թիվ 027 և պատասխան ՀՀ ՄԻՊ,

17. «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ին  ուղղված գրություն՝ էլեկտրոնային ստորագրությունը նույնականացման քարտերի միջոցով իրականացնելու ՀՀ օրենքներից չբխող պահանջի  վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.12.2012թ.թիվ 028 ,

2011 թվական

1. Հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողի առաքումների գրանցման գիրքը ժամանակավորապես վերցնելու վերաբերյալ

Մանրամասները` գրություն եւ պատասխան

2. Ավելացված արժեքի հարկի կիրառման իմաստով հատուցման ենթակա գումարի որոշման առանձնահատկությունների վերաբերյալ

Մանրամասները` գրություն եւ պատասխան

3. ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության վերանայման վերաբերյալ

Մանրամասները` գրություն եւ պատասխան

4. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող 1-ին հավելվածի 8.1 կետով սահմանված` հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման կամ վերադարձի` առանց ուսումնասիրման իրականացման դեպքերի վերաբերյալ

Մանրամասները` գրություն եւ պատասխան

5. Էլեկտրոնային հաշվետվությունների համակարգի բարելավման վերաբերյալ

Մանրամասները` գրություն եւ պատասխան

6. Օրենսդրությամբ չսահմանված ձեւաթղթերի ներկայացման պահանջի վերանայման կամ դրանց համար միասնական ձեւ սահմանելու վերաբերյալ

Մանրամասները` գրություն եւ պատասխան

Հարց ու պատասխան բաժնում հարկ վճարողները կարող են ծանոթանալ «Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպության կողմից պետական մարմիններին ուղղված գրությունների և գրությամբ բարձրացված հարցերի վերաբերյալ այդ մարմինների գրությունների բովանդակություններին:

Պետական մարմինների գրություններով ներկայացված դիրքորոշումները և մոտեցումները կարող են  որոշ դեպքերում տարբերվել բարձրացված հարցերի վերաբերյալ մեր մոտեցումներից:


2012 թվական

1. ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 17.02.2012թ. թիվ 001 և պատասխան (դեռ չի ներկայացվել)

2. Հասարակական կազմակերպությունների կողմից ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 15.03.2012թ.թիվ 002 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

 3. Համատեղ իրականացված գործունեության մասով «Արտահանում՝ ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով արտահանված ապրանքների մասով ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառման և հարկի գումարների վերադարձման կարգի մասով  պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 15.03.2012թ.թիվ 004 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ, պատասխան գրության պատասխան 06.04.2012թ. թիվ 008, պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

4. ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 11.04.2012թ.թիվ 009 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

Գրություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ գրություն 25.04.2012թ.թիվ 012 և պատասխան ՀՀ Ֆիննախ, պատասխան գրության պատասխան 12.07.2012թ. թիվ 014 և պատասխան ՀՀ ֆին.նախ,

5. Հարկային և մաքսային ծառայությունների նոր գործարկված կայքերի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 17.04.2012թ.թիվ 011 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

6. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված ԱԱՀ վճարող ճանաչելու հայտարարություն ներկայացնելու ժամկետների վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 27.06.2012թ.թիվ 013 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

7. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ կազմակերպությունների կողմից գույքահարկի և հողի հարկի հաշվետվությունների ներկայացման պահանջի վերանայման վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 31.08.2012թ.թիվ 017 և պատասխան գրություն 29.09.2012թ թիվ 6.ՍԿ/6.2-4/12357-12 (ՀՀ ֆիննախ)

8. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ հարկային հաշիվների նոր ձևաթղթերի վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 25.09.2012թ.թիվ 019 և պատասխան ՀՀ կառավարություն

9. Հարկային հաշիվների դուրսգրման նոր կարգի ներդրման հետ կապված տեղեկատվություն տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 25.09.2012թ.թիվ 020 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

10. Հարկային մարմնի ներկայացուցչի ինստիտուտի ներդրման  հետ կապված տեղեկատվություն տրամադրելու վերաբերյալ

Մանրամասները՝ գրություն 26.09.2012թ.թիվ 021 և պատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ,

11. ՀՀ կառավարությանն ուղղված գրություն՝ ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության մասով պաշտոնական պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ 

Մանրամասները՝ գրություն 04.10.2012թ.թիվ 022 և պատասխան ՀՀ կառավարություն

Քաղվածք սոցիալական ցանցից

«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (Կ-710-02.02.2015-ՏՀ-010/0, Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) վերաբերյալ

արտահայտված կարծիքների և արված մեկնաբանությունների

առևտրայինզեղչերի

 

Հարցում

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...

Տարածել