Խորհուրդներ և օգտակար նյութեր
Էլ.փոստ Տպել PDF

- Հարկային տեսչությունների կողմից հարկ վճարողներին ուղարկված կամերալ ուսումնասիրության արձանագրությունում նվազագույն աշխատավարձի անճշտությունների հետ կապված պատասխան գրության օրինակելի Ձև:  

Բեռնել գրության օրինակելի ձևը:

- «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի մասով տարաբնույթ մեկնաբանման հետևանքով 2013 թվականի ընթացքում հարկային մարմինների կողմից հարկ վճարողներին ներկայացված՝ Շրջանառությանն հարկ վճարելու պահանջի մասին ներկայացված արձանագրությունների վերաբերյալ հարկային մարմին ներկայացման ենթակա գրության օրինակելի Ձև:

Կարող են դիմել բոլոր այն ԱԱՀ վճարողները, որոնք 2013 թվականին հարկային մարմին ներկայացրել են հայտարարություն ևիրենց համարել են ԱԱՀ վճարող՝ դուրս գրել հարկային հաշիվներ և ներկայացնել ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկներ, սակայն հետագայում  հարկային մարմնի կողմից ծանուցվել են, որ իրենք պետք է ներկայացնեն շրջանառության հարկի հաշվարկ, սակայն այդ հարկ վճարողները այնուամենայնիվ ցանկանում են 2013 թվականի համար հանդիսանալ ԱԱՀ վճարող: Լրացուցիչ պարզաբանման նպատակով կարող եք դիմել կազմակերպության հեռախոսահամարով:

Բեռնել գրության օրինակելի ձևը:

Խորհուրդներ

 

Հարցում

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...

Տարածել